Typisk arbejdsgang for Certificering

De 6 faser for certificering i samarbejde med ApS

minsparringpartner.dk (nedenfor kaldet MSP)

1. Valg af ansvarlige deltagere til certificerings- arbejdsgruppen Arbejdsgruppen bør være sammensat af en repræsentant fra direktionen og nogle fagchefer (afdelingschefer) for de væsentligste områder – f.eks. økonomi, told, landtransport, luft, sø etc. Alle chefer skal være beslutningsdygtige inden for deres område. Arbejdsgruppen bør maksimalt bestå af 5-6 personer + en konsulent fra ApS minsparringpartner.dk. Fagchefer deltager kun i relevante møder – primært inden for deres eget område.
© ApS minsparringpartner.dk, Oldenvej 10A, 3490 Kvistgård       CVR-3489 2865. tlf. +45 4037 2003
2. Møder i arbejdsgruppen Arbejdsgruppen mødes på fast ugedag i 3 – 4 timer. På første møde(r) gennemgås virksomhedens eventuelle nuværende materiale, såsom dokumentation, håndbøger m.v., ligesom vi sammen gennemgår selvevalueringstest fra SKAT. Herefter kommer MSP med strukturforslag til den fremtidige virksomhedsdokumentation, der er tilpasset så den opfylder krav fra såvel AEO – som ISO 9001 og 14001 certificeringer hvis dette ønskes. På de efterfølgende faste møder gennemgås nuværende procedurer og fremtidige ønskede rutiner på et specifikt område. MSP tager notater og præsenterer på det næstkommende møde et forslag til færdig dokumentationstekst. Denne gennemgås – rettes evt. lidt til – og vedtages som endelig arbejdsprocedure. Alle mødereferater oplægges på ekstranet førstkommende hverdag efter mødet, hvor alle gruppedeltagere har adgang. I referatet står alle aftalte actions, og hvem der evt. skal fremskaffe specifikke dokumenter etc. til det næste møde. 3. Dokumentation færdiggøres Grafisk indgangsregister og et detaljeret register med link til alle dele af dokumentationen færdiggøres inden selve certificeringen. Alle relevante underbilag oplægges som PDF filer, hvortil der linkes fra dokumentationsteksten. Alt indhold incl. links mv oprettes af MSP. 4. Oplægning og test/intern auditering Materialet oplægges på virksomhedens server, rutiner testes, og der foretages en intern auditering for at sikre at alt virker efter hensigten. MSP kan forestå den interne auditering hvis det ønskes. Eventuelle afvigelser gennemgås med ledelsen og dokumentation rettes til. 5. Selve certificeringen MSP bistår i selve certificeringsprocessen som bisidder, og sørger for, at eventuelle rettelser bliver udført. Selve ISO-certificeringen foretages af et uafhængigt godkendt bureau som for eksempel DIC - Dansk institut for certificering. 6. Opfølgning, vedligeholdelse og intern audit Med i den elektroniske dokumentation følger et - af MSP udviklet - opfølgningssystem, hvor det klart fremgår, hvornår den enkelte leder skal foretage kontrol og på hvilke områder. MSP tilbyder også at foretage din virksomheds interne audit, så alt er på plads i forhold til at bevare de opnåede certifikater. Kom i gang med dine certificeringer NU. Book et uforpligtende møde med ApS minsparringpartner.dk
Spar tid - og få certificeringsprocessen i trygge rammer med minsparringpartner.dk
© ApS minsparringpartner.dk, Oldenvej 10A, 3490 Kvistgård. CVR-3489 2865. tlf. +45 4037 2003
Certificering - få hjælp til hele processen!